Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất

Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp. Đâu là năm mà mức độ tương hợp đạt số điểm cao, đâu là năm mà số điểm tương hợp thấp hai vợ chồng không thích hợp để sinh con. Cùng phong thuỷ tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin chi tiết tuổi chồng 1995 vợ 1995

1.1. Thông tin chi tiết vợ chồng Ất Hợi 1995

Nam và nữ mạng sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là Quá Vãng Chi Trư, tức Lợn hay đi. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi.

  • Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ
  • Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim
Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp
Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp

2. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp

2.1. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp 2021 có tốt không

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con bình thường (6/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 có thể sinh con năm 2021.

2.2. Vợ chồng bằng tuổi 1995 sinh con năm 2022 có tốt không

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2022.

2.3. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm 2023 được không 

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 có thể sinh con năm 2023.

2.4. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm 2024 hợp không 

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 có thể sinh con năm 2024.

2.5. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp 2025 có tốt không

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

2.6. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm 2026 có tốt không 

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (1/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

2.7. Chồng 1995 vợ 1995 sinh con năm nào hợp 2027 có hợp không

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Ất Hợi 1995 có thể sinh con năm 2027.

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2018(6/10 điểm), 2020(8/10 điểm), 2029(6/10 điểm), 2032(6/10 điểm), 2033(6/10 điểm).

Trên đây là những thông tin liên quan tới xem tuổi sinh con giữa chồng 1995 và vợ 1995 nên sinh con năm nào tốt. Chúc bạn cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc.

to top