Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất

Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất. Năm nào là năm có số điểm số chưa thật sự phù hợp. Hãy cùng phong thuỷ tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin chi tiết tuổi Chồng 1989 vợ 1993

1.1. Thông tin tuổi Chồng 1989 Kỷ Tỵ

Chồng 1989 Kỷ Tỵ – con rắn thường gọi là Phúc Khí Chi Xà nghĩa là Rắn có Phúc.

Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – nghĩa là gỗ rừng lớn.

 • Mệnh này tương sinh với : Thủy và Hỏa
 • Mệnh này tương khắc với : Kim và Thổ
Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp
Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp

1.2. Thông tin tuổi vợ 1993 Quý Dậu

Vợ Quý Dậu sinh năm 1993, thượng gọi Lâu Túc Kê – Gà Nhà Gác

Tuổi này mệnh Kim – Kiếm Phong Kim – nghĩa là kiếm bọc vàng.

Tuổi này tương sinh mệnh Thổ và Thuỷ

Tuổi này tương khắc mệnh : Hỏa và Mộc

2.Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp

2. 1. Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp năm 2021 tốt không

+ Xét yếu tố nên mệnh con Thổ, của bố là Mộc, của mẹ là Kim. Như vậy:
 • Mệnh bố và con => Đại hung
 • Mệnh mẹ và con => Tiểu cát
 • Đánh giá điểm là : 1.5/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Tân, bố là Kỷ, mẹ là Quý. Như vậy:

 • Bố và con bình hoà => Bình
 • Mẹ và con => Bình
 • Điểm đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Sửu, của bố là Tị, của mẹ là Dậu. Như vậy:

 • Bố và con Tam Hợp => Cát
 • Mẹ và con tạm hợp => Cát
 • => Điểm đánh giá : 4/4 điểm
Như vậy có thể thấy năm 2021 là năm chồng 1989 vợ 1993 có thể sinh con vì số điểm đạt (6.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Quý Dậu 1993 có thể sinh con năm 2021.

2.2. Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp 2022 có tốt không

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, bố là Mộc, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Kim hòa Kim => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Nhâm, của bố là Kỷ, của mẹ là Quý. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
+ Xét yêu tố địa chi của con là Dần, bố là Tị, mẹ là Dậu. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) => Đại Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Dậu tuyệt Dần) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm
Như vậy năm 2022 tuổi chồng 1989 vợ 1993 không hợp để sinh con vì số điểm đạt được khá thấp (2/10 điểm).

2. 3. Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp 2023 có tốt không?

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, của bố là Mộc, của mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Kim hòa Kim => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Quý, của bố là Kỷ, mẹ là Quý. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Quý khắc Kỷ => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Mão, của bố là Tị, của mẹ là Dậu. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Mão xung Dậu) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Như vậy có thể thấy năm 2023 là năm hai tuổi này không hợp để sinh con vì số điểm khá thấp chỉ 2.5/10 điểm

2.4. Chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào tốt năm 2024 có tốt không?

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Hỏa, bố là Mộc, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát
 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Hỏa khắc Kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Giáp, bố là Kỷ, mẹ là Quý. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ => Cát
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, bố là Tị, mẹ là Dậu. Như vậy:

 • Như vậy bố và con đạt => Bình
 • Địa chi mẹ và con lục hợp => Cát
 • Điểm đánh giá xung hợp : 3/4 điểm

Như vậy năm 2024 là năm mà hai vợ chồng hợp để sinh con vì số điểm đạt được là (6.5/10 điểm).

2.5. Xem tuổi chồng 1989 vợ 1993 sinh con năm nào hợp vào các năm 2025, 2026, 2027

– Năm 2025 khi xem tuổi sinh con của chồng 1989 vợ 1993 thì số điểm đạt được là (5.5/10 điểm) như vậy đây là năm phù hợp để sinh con

– Khi xem tuổi sinh con năm 2026 của tuổi chồng 1989 vợ 1993 ta nhận thấy điểm tương hợp ngũ hành giữa hai tuổi đạt mức (5.5/10 điểm). Như vậy chồng 1989 vợ 1993 có thể sinh con năm 2026.

– Khi xem tuổi sinh con giữa chồng 1989 và vợ 1993 vò năm 2027 ta thấy điểm tương hợp giữa các yếu tố là (7/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng 1989 Kỷ Tỵ và vợ Quý Dậu 1993 rất hợp để sinh con năm 2027

– Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2017(6/10 điểm), 2034(6.5/10 điểm).

Nội dung bài viết đã hướng chi ra chi tiết tuổi chồng 1989 và vợ 1993 sinh con năm nào tốt, thông qua phân tích của từng năm ta sẽ có được số điểm có tương hợp hay không. Chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình

to top