Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp nhất

Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp nhất. Xem tuổi sinh con giữa bố Ất Hợi 1995 và vợ Canh Thìn 2000 phân tích các yếu tố hợp khắc để tìm năm sinh con hợp nhất. Cùng phong thủy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin tuổi chồng 1995 và vợ 2000

1.1. Thông tin chi tiết tuổi Chồng Ất Hợi 1995

Ất Hợi 1995 tuổi con Heo, thường gọi là Quá Vãng Chi Tư, nghĩa là lợn hay đi.

Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – lửa trên núi.

 • Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ
 • Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim

1.2. Thông tin chi tiết Canh Thìn 2000 

Canh Thìn 2000 tuổi con Rồng, gọi là Thứ Tính Chi Long, nghĩa là rồng có tấm lòng khoan dung.

Mệnh Kim – Bạch Lạp Kim – nghĩa là vàng trong sáp.

 • Tương sinh với mệnh: Thổ và Thủy
 • Tương khắc với mệnh: Hỏa và Mộc
Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp
Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp

2. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp

2.1. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp, năm 2021 được không

Nam nữ sinh năm 2021 – Tân Sửu tuổi con Trâu thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, có nghĩa là Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – Đất trên tường thành.

Mệnh – Bích Thượng Thổ, tương sinh với mệnh Hỏa và Kim. Tương khắc với Mộc và Thủy.

+ Xét niên mệnh con là Thổ, của bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:

Niên mệnh bố và con tương sinh. Mệnh bố làm lợi mệnh con => Đại cát
Niên mệnh con tương sinh với mẹ vì Thổ sinh Kim. Mệnh con làm lợi cho mẹ => Tiểu cát

=> Điểm đánh giá : 3.5/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can con là Tân, bố là Ất, mẹ là Canh. Như vậy:
Thiên can của bố và con trực xung => Hung
Thiên can của mẹ bình hòa với con => Bình

=> Điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 0.5/2 điểm

+ Địa chi của con là Sửu, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:

Địa chi của bố và của con không xung không hợp nhau => Bình
Địa chi của mẹ và con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung

=> Đánh giá điểm : 1/4 điểm

Như vậy năm 2021 số điểm ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 có thể sinh con năm 2021.

2.2. Chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 sinh con năm nào hợp 2022 được không ? 

Nam và nữ sinh năm 2022 Nhâm Dần, con hổ- thường được gọi là Quá Lâm Chi Hổ nghĩa là Hổ qua rừng.

Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh bố và con tương khắc. Mệnh bố không tốt cho mệnh con => Đại hung
 • Niên mệnh con và mẹ không sinh không khắc => Bình
 • => Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Nhâm, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố đại chi của con là Dần, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:

 • Địa chi của bố và con đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung trung hòa => Bình
 • Địa chi của mẹ và của con không xung không hợp nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
Như vậy năm 2022 các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành thiên can địa chi giữa bố mẹ và con không được cao lắm (4/10 điểm). Năm 2022 không hợp để sinh con lắm

3. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp , 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão nghĩa là Mèo Qua Rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Kim, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh bố và con tương khắc vì Hỏa khắc Kim. Mệnh bố không tốt cho mệnh con => Đại hung
 • Niên mệnh của mẹ và con không sinh không khắc => Bình
 • => Đánh giá điểm : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Quý, bố là Ất,mẹ là Canh. Như vậy:

 • Thiên can của bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can giữa mẹ và con bình hòa => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Mão, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:

 • Địa chi giữa bố và con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • Địa chi giữa mẹ và con phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) => Hung
 • => Điểm đánh giá xung hợp: 2/4 điểm
Như vậy năm 2023 số điểm đạt được là (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

4. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào tốt 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tuổi con rồng, thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, nghĩa là Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Hỏa, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh của con và bố không sinh không khắc với nhau => Bình
 • Niên mệnh con và mẹ tương khắc. Mệnh của con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Giáp, bố là Ất, mẹ là Canh. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với con => Bình
 • Thiên can của mẹ và con trực xung => Hung
 • => Điểm đánh giá : 0.5/2 điểm
 • + Xét yêu tố địa chi của con là Thìn, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:
  Địa chi bố và con không xung cũng không hợp => Bình

  Địa chỉ mẹ và con phạm tương hình=> Hung

  => Điểm đánh giá : 1/4 điểm

Như vậy năm 2024 là năm mà các chỉ số điểm tương đối thấp đạt 2.5/10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2024.

5. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào tốt 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 Ất Tỵ tức là con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, có nghĩa là Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp
Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp
+ Xét yêu tố niên mệnh con là Hỏa, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh con và bố không sinh không khắc với nhau => Bình
 • Niên mệnh con và mẹ tương khắc. Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Ất, bố là Ất, mẹ là Canh. Như vậy:
 • Thiên can của bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can của của mẹ và con tương hợp => Cát
 • => Điểm đánh giá : 1.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi con là Tị, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:
 • Địa chi bố và con phạm Lục Xung (Tỵ xung Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) => Hung
 • Địa chi giữa mẹ và con không xung cũng không hợp => Bình
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp: 1/4 điểm
Như vậy năm 2025 là năm mà những chỉ số điểm tương đối thấp đạt (3.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

6. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào hợp 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên + đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Thủy, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Bính, bố là Ất, mẹ là Canh. Như vậy:
 • => Điểm đánh giá : 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Ngọ, bố là Hợi, mẹ là Thìn. Như vậy:
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp : 1/4 điểm
Năm 2026 xem tuổi sinh con số điểm khá thấp (3.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

7. Chồng 1995 vợ 2000 sinh con năm nào tốt 2027 có tốt không?

Nam nữ sinh năm 2027 Đinh Mùi, con Dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương nghĩa là Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Thủy, bố là Hỏa, mẹ là Kim như vậy
 • => Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Đinh, của bố là Ất, của mẹ là Canh. Như vậy:
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Thìn. Như vậy:
 • => Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Như vậy năm 2027 số điểm đạt được là (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Canh Thìn 2000 có thể sinh con năm 2027.
Một số năm khác mà chồng 1995 vợ 2000 có thể hợp sinh con là 2028(6.5/10 điểm), 2029(6.5/10 điểm), 2035(6.5/10 điểm).
Chúc hai bạn tìm được năm sinh con hợp tuổi bố mẹ nhất.

 

 

to top