Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất. Căn cứ vào các yếu tố thiên can địa chi, niên mệnh của tuổi bố mẹ và con để phân tích mức độ hợp khắc chi tiết. Cùng phong thủy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

1. Xem thông tin chi tiết Chồng 1989 vợ 1994

1.1. Thông tin tuổi chồng 1989

Nam Kỷ Tỷ tuổi con rắn, thường gọi là Phúc Khí Chi Xà tức là Rắn có Phúc

Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – nghĩa là gỗ rừng lớn.

  • Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa
  • Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ
Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp
Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp

1.2. Thông tin tuổi vợ 1994

Nữ Giáp Tuất 1994 tuổi con Chó, thường gọi là Thủ Thân Chi Cẩu, nghĩa là Chó Giữ Mình.

Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – Lử trên núi.

  • Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ
  • Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim

2. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp

2.1. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp 2021 hợp không ?

Nam và nữ sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu con Trâu gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu tức Trâu trên đường.

Mênh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thổ, của bố là Mộc, mẹ là Hỏa. Như vậy:
=> Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc là : 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con Tân, của bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:
=> Điểm đánh giá đạt : 1/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con là Sửu, địa chi của bố là Tị, của mẹ là Tuất. Như vậy:

=> Điểm đánh giá xung hợp là : 2/4 điểm

Như vậy năm 2021 xét các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Có thể thấy tuổi 1989 vợ 1994 có thể sinh con năm 2021

2. Chồng 1989 vợ  1994 sinh con năm hợp năm 2022 có tốt không?

Nam nữ sinh năm 2022 Nhâm Dần tuổi con Hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ – Hổ qua rằng.

Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, của bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:
=> Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Nhâm, của bố là Kỷ, của mẹ là Giáp. Như vậy:
=> Điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Dần, của bố là Tị, của mẹ là Tuất. Như vậy:
=> Số điểm đánh giá là : 2/4 điểm
Như vậy năm 2022 khi xét các yếu tố tương hợp giữa Ngũ Hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và của con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy năm 2022 không quá phù hợp để sinh con.

3. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 Quý Mão, tuổi con Mèo. Thường được gọi là Quá Lâm Chi Mão, nghĩa là Mèo qua rừng.

Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Kim, của bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá ngũ hành là : 0/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can của con là Quý, của bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 0.5/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Tuất. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá là : 3/4 điểm

Như vậy có thể thấy năm 2023 là năm các chỉ số điểm tương hợp ngũ hành, thiên can địa chi bố mẹ và con không được cao lắm (3.5/10 điểm) => Đây là năm chưa thật thích hợp để sinh con.

4. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tuổi con Rồng. Thường được gọi là Phục Đầm Chi Lâm, nghĩa là Rồng ở ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niêm mệnh của con là mệnh Hỏa, của bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:
=> Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Giáp, của bố là Kỷ, của mẹ là Giáp. Như vậy:
=> Số điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 1.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, của bố là Tị, mẹ là Tuất. Như vậy:
=> Điểm đánh giá xung hợp : 1/4 điểm

Như vậy năm 2024 chính là năm mà chồng 1989 vợ 1994 có thể sinh con vì số điểm đạt là 5.5/10 điểm

5. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào tốt 2025 có hợp không

Nam và nữ sinh năm 2025 Ất Tỵ, con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt chi Xà, rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố nên mệnh của con là Hỏa, của bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:
=> Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc : 3/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Ất, bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:
=> Điểm đánh giá thiên can xung hợp : 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Tị, của bố là Tị, của mẹ là Tuất. Như vậy:
=> Điểm đánh giá là : 2/4 điểm
Như vậy năm 2025 là năm mà tuổi sinh con của chồng 1989 và vợ 1994 đạt (5.5/10 điểm). Đây là năm khá hợp để sinh con.

6. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp, 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tuổi con ngựa. Thường được gọi là Hành Lộ Chi Mã – Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thủy, của bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:

=> Đánh giá điểm ngũ hành là : 1.5/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can của con là Bính, của bố là Kỷ, của mẹ là Giáp. Như vậy:

=> Điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 1/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con là Ngọ, của bố là Tị, mẹ là Tuất. Như vậy:

=> Số điểm đánh gái là : 3/4 điểm

Như vậy năm 2026 chính là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/ mẹ và con ở mức trung bình (5.5/10 điểm). Như vậy Chồng 1989 vợ 1994 có thể sinh con năm 2026.

7. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp năm 2027 có tốt không?

Nam, nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, con Dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức là Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thủy, của bố là Mộc, mẹ là Hỏa. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá ngũ hành là : 1.5/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can của con là Đinh, của bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá thiên can xung hợp : 1/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con là Mùi, bố là Tị, mẹ là Tuất. Như vậy:

=> Số điểm đánh giá là : 2/4 điểm

Như vậy có thể thấy năm 2027 khi xem tuổi sinh con giữa chồng 1989 đạt số điểm khá thấp (4.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Giáp Tuất 1994 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Những năm khác sinh con hợp với hai bạn nữa đó là : 2016(6/10 điểm), 2017(6.5/10 điểm), 2029(6/10 điểm), 2034(6/10 điểm), 2038(6.5/10 điểm).

Trên đây là những thông tin chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp nhất. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc.

to top