Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp nhất

Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp nhất. Xem xét các yêu tố niên mệnh, thiên can địa chi của bố và mẹ cùng với niên mệnh con để phân tích hợp khắc. Cùng phong thủy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin chi tiết của vợ 1996 chồng 1997 

1.1. Thông tin Chồng Đinh Sửu 1997

Nam, nữ Đinh Sửu 1997 tuổi Trâu – Hồ Nội Chi Ngưu, nghĩa là Trâu trong hồ nước

Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối.

Tương sinh với : Mộc và Kim

Tương khắc với : Hỏa và Thổ

chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp
chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp

1.2. Thông tin vợ Bính Tý 1996

Nam nữ tuổi Bính Tý 1996, con chuột. Thường gọi là Điền Nội Chi Thử Chuột Trong Ruộng.

Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối.

Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ

2. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào tốt

2.1. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào tốt 2021 hợp không

Nam, nữ sinh năm 2021 Tân Sửu, tuổi con Trâu thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, trâu trên đường.

Mệ Thổ – Bích Thượng Thổ – Đất tường thành.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thổ, bố là thủy, mẹ Thủy, Như vậy:

 • Niên mệnh của con và Bố tương khắc, Mệnh của con bất lợi cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và mẹ tương khắc, mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • Điểm đạt được là : 0/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Tân, bố là Đinh, của mẹ là Bính. Như vậy:
 • Thiên can con trực xung với bố vì Tân khắc Đinh => Hung
 • Thiên can mẹ và con tương hợp vì Bính hợp Tân => Cát
 • => Điểm đánh giá xung hợp 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Sửu, bố là Sửu, mẹ là . Như vậy:
 • Địa chi bố và con không xung cũng không hợp nhau => Bình
 • Địa chi mẹ và con đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) => Cát
 • => Điểm đánh giá : 3/4 điểm
Như vậy xem tuổi chồng 1997 Đinh Sửu và vợ Bính Tý 1996 nếu sinh con năm 2021 đạt điểm khá thấp (4/10 điểm).  Điểm không hợp lắm.

2. 2. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp, 2022 được không 

Nam nữ sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, con Hổ, gọi là Quá Lâm Chi Hổ – Hổ qua rừng.

Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Kim, bố là Thủy, mẹ là Thủy. Như vậy
 • Niên mệnh con và bố tương sinh với nhau, mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh con và mẹ tương sinh với nhau, mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • => Điểm đạt được : 3/4 điểm
Chồng 1997 vợ 1996 có hợp nhau không
Chồng 1997 vợ 1996 có hợp nhau không

+ Xét yếu tố thiên can con là Nhâm, bố là Đinh, mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can bố và con tương hợp vì Đinh hợp Nhâm => Cát
 • Thiên can mẹ trực xung với con => Hung
 • => Điểm đánh giá thiên can xung hợp: 1/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con là Dần, bố là Sửu, mẹ là . Như vậy:

 • Địa chi bố và con không xung cũng không hợp nhau => Bình
 • Địa chi mẹ và con không không xung không hợp nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp : 2/4 điểm
Như vậy năm 2022 chỉ số điểm sinh con của bố 1997 và mẹ 1996 là (6/10 điểm) số điểm khá cao như vậy đây là năm phù hợp có thể sinh con.

2.3. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp, 2023 có được không ?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Kim, bố là Thủy, mẹ là Thủy. Như vậy:
 • Niên mệnh con và bố tương sinh, mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh con và mẹ tương sinh với nhau, mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • => Điểm đạt được : 3/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can con là Quý, bố là Đinh, mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố và con trực xung vì Đinh khắc Quý => Hung
 • Thiên can của mẹ và con bình hòa với nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chi của con Mão, bố là Sửu, mẹ là . Như vậy:

 • Địa chi người bố và con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi người mẹ và con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp: 1/4 điểm
Năm 2023 là năm khi xem tuổi sinh con chồng 1997 vợ 1996 đạt (4.5/10 điểm) số điểm không được cao lắm nên vợ chồng tuổi này không hợp để sinh con năm 2023.

2.4. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp , 2024 có tốt không?

Nam, nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, nghĩa là Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Hỏa, bố là Thủy, mẹ là Thủy. Như vậy:
 • Niên mệnh bố và con tương khắc, mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với con, mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá là : 0/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Giáp, của bố là Đinh, của mẹ là Bính. Như vậy:
 • Thiên can bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can mẹ và con bình hòa => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, bố là Sửu, mẹ là . Như vậy:
 • Địa chi của bố và con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • Địa chi mẹ và của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • => Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Điểm đánh giá tổng là (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2024.

2.5. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp 2025 có tốt không?

Nam nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, con rắn được gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Hỏa, bố là Thủy, mẹ là Thủy. Như vậy:
 • Niên mệnh bố và con tương khắc => Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh mẹ và con tương khắc, mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • => Số điểm đạt được là : 0/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can con là Ất, bố là Đinh, mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can của mẹ và con bình hòa => Bình
 • => Số điểm đạt là : 1/2 điểm

+ Xét yếu tố Địa chi của con là Tị, bố là Sửu, mẹ là . Như vậy:

 • Địa chi của bố và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • Địa chi mẹ và con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
 • => Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Như vậy năm 2025 điểm đạt là (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

6. Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời

Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

7. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027.
Nhưng năm sinh con hợp tuổi hai vợ chồng khác là 2018 (6/10 điểm), 2019(7/10 điểm), 2031(6/10 điểm), 2032(7.5/10 điểm), 2033(7/10 điểm), 2040(7.5/10 điểm).

to top