Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp với bố mẹ nhất

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp với bố mẹ nhất. Phân tích từng năm để tìm ra những điểm phù hợp và điểm chưa phù hợp. Cùng phong thủy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin chi tiết tuổi chồng 1989 vợ 1994

1.1. Thông tin tuổi Chồng Kỷ Tỵ 1989 

Nam và nữ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, tuổi rắn, thường gọi là Phức Chí Chi Xà, Rắn có Phúc. mệnh mộc có nghĩa là gỗ rừng lớn.

 • Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa
 • Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ
Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp
Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp

1.2. Thông tin tuổi vợ Giáp Tuất 1994 

Nam và nữ sinh năm 1994 Giáp Tuất tuổi con Chó, thường gọi là Thủ Thân Chi Cẩu- Chó Giữ Mình. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi.

 • Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ
 • Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim

2. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp

2.1. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nà hợp, năm 2021 được không ?

Người sinh năm 2021, tuổi Tân Sửu – con Trâu thường gọi Lộ Đồ Chi Ngưu, Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

+  Xét yếu tố niên mệnh của con là Thổ, bố là Mộc, của mẹ là Hỏa. Như vậy:

 • Niên mệnh của bố tương khắc với con Mệnh của bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh của mẹ tương sinh với con vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • => Điểm đánh giá là 2/4 điểm

+  Xét yếu tố thiên can của con là Tân, của bố là Kỷ, của mẹ là Giáp. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • => Đánh giá điểm : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Sửu, bố là Tị, của mẹ là Tuất. Như vậy:

 • Địa chi của bố và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • Địa chi của mẹ và của con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) => Hung
 • Điểm đánh giá : 2/4 điểm
Như vậy năm 2021 là năm mà có số điểm tương hợp ngũ hành đạt (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Giáp Tuất 1994 có thể sinh con năm 2021.

2.2. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp, năm 2022 có tốt không ? 

Nam nữ sinh năm 2022 Nhâm Dần, con hổ. Quá Lâm Chi Hổ, nghĩa là Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, bố là Mộc, mẹ là Hỏa. Như vậy:
 • Mện con tương khắc với Bố Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với con Mệnh mẹ không tốt cho mệnh con. => Đại hung
 • => Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm
Xem tuổi sinh con của chồng 89 vợ 94
Xem tuổi sinh con của chồng 89 vợ 94
+ Xét yếu tố thiên can của con là Nhâm, cú bố là Kỷ, mẹ là Giáp, như vậy :
 • Thiên can của bố sẽ bình hòa với con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với con => Bình
 • Điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Dần, địa chi của bố là Tị, của mẹ là Tuất. Như vậy
 • Địa chi bố và con phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) => Đại Hung
 • Địa chi mẹ và con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp : 2/4 điểm
=> Như vậy năm 2022 không hợp sinh con vì số điểm đạt (3/10 điểm).

2.3. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp 2023 có tốt không?

Nam nữ tuổi 2023 Quý Mão con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi mão, nghĩa là Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, bố là Mộc, mẹ là Hỏa. Như vậy:

 • Niên mệnh con và bố tương khắc với nhau. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc con. Mệnh mẹ không tốt cho mệnh con. => Đại hung
 • => Điểm đánh giá là : 0/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Quý, bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:

 • Thiên can bố và con trực xung vì Quý khắc Kỷ => Hung
 • Thiên can của mẹ và của con bình hòa => Bình
 • => Điểm đánh giá thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố đại chi của là Mão, bố là Tị, mẹ là Tuất. Như vậy:

 • Địa chi bố và địa chi con không xung không hợp => Bình
 • Địa chi của mẹ và của con đạt lục hợp (Mão hợp Tuất) => Cát
 • => điểm đánh giá xung hợp: 3/4 điểm
Như vậy xem tuổi chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp nhận thấy số điểm năm 2023 (3.5/10 điểm) số điểm khá thấp. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Giáp Tuất 1994 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

2.4.Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp 2024 có tốt không?

Sinh năm 2024 Giáp Thìn – con Rồng, Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Hỏa, bố là Mộc, mẹ là Hỏa. Như vậy:
 • Niên mệnh của bố và con tương sinh. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát
 • Niên mệnh của con và mẹ không sinh cũng không khắc với nhau => Bình
 • Điểm đánh giá là : 3/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Giáp, của bố là Kỷ, mẹ là Giáp Như vậy:

 • Thiên can của bố và con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ => Cát
 • Thiên can mẹ bình hòa với con => Bình
 • Điểm đánh giá : 1.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, bố là Tị, mẹ là Tuất. Như vậy:

 • Địa chi của bố và của con không xung không hợp => Bình
 • Địa chi của mẹ và con phạm phả Lục Xung (Thìn xung Tuất) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • Điểm đánh giá xung hợp : 1/4 điểm
Như vậy năm 2024 có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũa Hành, Thiên Can, Địa chi là ở mức trung bình (5.5/10 điểm).Đây cũng là năm mà vợ chồng có thể sinh con.

2.5. Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào tốt năm 2025 có tốt không?

Nam nữ sinh năm 2025 Ất Tỵ, con Rắn. gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, nghĩa là Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Hỏa, bố là Mộc, mẹ là Hỏa như vậy :

 • Niên mệnh bố tương sinh với con vì Mộc sinh Hỏa, Mệnh bố làm lợi cho con => Đại cát
 • Niên mệnh mẹ và con không sinh không khắc =>  Bình
 • => Điểm đánh giá : 3/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Ất, bố là Kỷ, mẹ là Giáp. Như vậy:
 • Thiên can của bố và con trực xung => Hung
 • Thiên can của mẹ và con bình hòa => Bình
 • Điểm đánh giá thiên can xung hợp là : 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố đại chi con là Tị, bố là Tị, mẹ Tuất : Như vậy :

 • Địa chi của bố và con không xung không hợp => Bình 
 • Địa chi của mẹ và con không xung không hợp => Bình
 • Đánh giá điểm : 2/4 điểm

Như vậy năm 2025 nếu sinh con cặp vợ chồng : chồng 1989 vợ 1994 đạt số điểm là (5.5/10 điểm). Như vậy vợ chồng có thể sinh con năm 2025.

Trên đây là thông tin trả lời cho câu hỏi chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào tốt. Rất hy vọng với những thông tin chia sẻ hai bạn sẽ lựa được năm sinh con hợp nhất với mình. Nhưng con cái trời cho nên em bé chính là món quà vô giá dù sinh vào năm nào đi nữa.

to top