Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp để gia đình hạnh phúc

Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp để gia đình hạnh phúc. Phân tích chi tiết mức độ hợp khắc giữa bố mẹ và con cái trong từng năm cụ thể. Cùng phong thủy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Thông tin chi tiết Bố Kỷ Tỵ 1989 mẹ Tân Mùi 1991

1.1. Thông tin chi tiết mệnh bố Kỷ Tỵ 1989

 • Bố Kỷ Tỵ 1989 tuổi rắn, Phúc Khí Chi Xà nghĩa là Rắn có Phúc. Mệnh mộc Đại Lâm Mộc
 • Can chi (tuổi theo lịch âm): Kỷ Tỵ
 • Mệnh Đại Lâm Mộc : 1989
 • Tương sinh với Thủy và Hỏa
 • Tương khắc với Kim và Thổ
Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp
Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp

1.2.Chi tiết mẹ Tân Mùi 1991

 • Nữ Tân Mùi sinh năm 1991 tuổi con Dê thường gọi là Đắc Lộc Chi Dương, nghĩa là Dê có Lộc.
 • Mệnh Thổ – Lộc Bàng Thổ – nghĩa là đất ven đường.  Tương sinh với Hỏa và Kim, tương khắc với Mộc và Thủy.
 • Can chi tuổi theo âm lịch : Tân Mùi

2. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp

2.1. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp 2021 có được không 

Đứa trẻ sinh năm 2021 Tân Sửu, tuổi con trâu – Lộ Đồ Chi Ngưu, Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Thổ, bố Mộc, mẹ Thổ như vậy :

 • Niên mệnh bố tương khắc với con vì Mộc khắc Thổ. Mệnh bố bất lợi cho con => Đại hung
 • Niên mệnh con và mẹ không sinh không khắc với nhau => Bình

=> Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can con là Tân, bố là Kỷ, mẹ là Tân

 • Thiên can bố bình hòa với con => Bình
 • Thiên can mẹ bình hòa với con => Bình
 • => Điểm đánh giá xung hợp : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố đại chi của con là Sửu, bố là Tị, mẹ là Mùi như vậy :
 • Địa chi bố và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • Địa chi mẹ và con phạm Lục Xung (Sửu xung Mùi), phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) => Hung
 • => Điểm đánh giá là : 2/4 điểm

Số điểm đạt được là 4/10 như vậy tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Tân Mùi 1991 nếu sinh con năm 2021 không hợp lắm.

2.2. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp 2022 hợp không ?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 – Nhâm Dần, tuổi con Hổ, gọi là Quá Lâm Chi Hổ, nghĩa là Hổ qua rừng. Người mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Kim, bố là Mộc, mẹ là Thổ. Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh của mẹ tương sinh với con nên mệnh mẹ làm lợi cho con => Đại cát
 • => điểm đánh giá là : 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Nhâm, thiên can bố là Kỷ, của mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can bố bình hòa với thiên can con => Bình
 • Thiên can mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi con là Dần, bố là Tị, mẹ là Mùi. Như vậy:
 • Địa chi bố và con phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) => Đại Hung
 • Địa chi người mẹ và con không xung không hợp nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm

Như vậy năm 2022 khi xem xét các yếu tố xung hợp bố 1989 mẹ 1991 đạt (4/10 điểm) không cao lắm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Tân Mùi 1991 không hợp tuổi sinh con năm 2022.

2.3. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm 2023 có hợp không

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, con Mèo, gọi là Quá Lâm Chi Mão, nghĩa là Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố nên mệnh con là Kim, của bố là Mộc, của mẹ là Thổ. Như vậy:

 • Niêm mệnh con tương khắc với bố mệnh con không tốt cho bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ tương sinh với mệnh con, mẹ làm lợi cho mệnh con => Đại cát
 • => Điểm đánh giá Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can con là Quý, bố là Kỷ, mẹ là Tân. Như vậy:

 • Thiên can của bố và con trực xung => Hung
 • Thiên can mẹ bình hòa với con => Bình
 • => Điểm đánh giá : 0.5/2 điểm

+ Xét yếu tố địa chị con là Mão, của bố là Tị, của mẹ là Mùi. Như vậy:

 • Địa cho bố và con không xung không hợp => Bình
 • Địa chi mẹ và con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • => Điểm đánh giá xung hợp : 3/4 điểm

Như vậy năm 2023 đây là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình (5.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Tân Mùi 1991 có thể sinh con năm 2023.

2.4. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Chồng sinh năm 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp
Chồng sinh năm 1989 vợ 1991 sinh con năm nào hợp

+ Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3.5/4 điểm

+ Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Tân. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ => Cát
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm

+ Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Mùi. Như vậy:

 • Địa chi của bố không xung không hợp với con => Bình
 • Địa chi mẹ và con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • => Điểm đánh giá địa chi xung hợp : 1/4 điểm

Như vậy 2024 là năm mà chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Tân Mùi 1991 sinh con năm 2024 hợp vì số điểm đạt được là (6/10 điểm).

2. 5. Chồng 1989 vợ 1991 sinh con nào hợp 2025 có hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, con rắn, gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, nghĩa là Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét niên mệnh của con là Hỏa, bố là Mộc, của mẹ là Thổ. Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với con. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát
 • Niên mệnh con tương sinh với mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • => Điểm đánh giá sinh khắc là : 3.5/4 điểm

+ Xét yếu tố Thiên can của con là Ất, bố là Kỷ, mẹ là Tân. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Kỷ khắc Ất => Hung
 • Thiên can của mẹ và thiên can của con trực xung vì Ất khắc Tân => Hung
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0/2 điểm

+ Xét yếu tố Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Mùi. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tứ Đức Hợp (Tị Mùi Tứ Đức Hợp) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 3/4 điểm

Như vậy năm 2025 nếu sinh con cặp chồng Kỷ Tỵ vợ Tân mùi sẽ đạt (6.5/10 điểm) là năm phù hợp để sinh con.

Trên đây là thông tin chi tiết về những năm sinh con phù hợp và những năm chưa thật phù hợp cho vợ chồng 1989 và 1991. Chúc bạn sẽ luôn sinh được một em bé khảu khỉnh đáng yêu là sợi dây gắn kết gia đình.

to top