Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào sẽ được thuận lợi nhất

Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt. Xem tuổi sinh con của vợ sinh năm 2001 Tân Tỵ và chồng sinh năm 1994 Giáp Tuất nên sinh con vào năm nào để gia đình được hòa  hợp hạnh phúc. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của phong thủy

1. Thông tin tuổi chồng 1994 vợ 2001

Năm sinh dương lịch: 1994 2001
Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất Tân Tỵ
Ngũ Hành Bản Mệnh: Sơn đầu Hỏa Bạch lạp Kim
Cung phi: Càn Đoài
Ngũ hành cung phi: Kim Kim
Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt
Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt

2. Chồng 1994 vợ 2001 Tân Tỵ sinh con năm nào tốt

2.1. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2001 Tân Sửu – Con Trâu, thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, nghĩa là Trâu lên đường Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thổ, bố là Hỏa, mệnh mẹ là Kim như vậy :

 • Niên mệnh bố tương sinh với con , mệnh bố giúp lợi cho mệnh con => Đại cát
 • Niên mệnh của con tương sinh với mẹ, mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • => Điểm đánh giá tương đương : 3.5/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Tân, bố là Giáp, mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can của bố bình hòa với con => Bình
 • Thiên can mẹ bình hòa với con => Bình
 • => Điểm đánh giá thiên can xung hợp : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi con là Sửu, bố là Tuất, mẹ là Tị như vậy :
 • Địa chi của bố và con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi), phạm Tương Hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) => Hung
 • Địa chi mẹ và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
=> Như vậy có thế thấy năm 2021 chồng Giáp Tuất 1994 và vợ Tân Tỵ 2001 đạt điểm (6.5/10 điểm), đây là năm thích hợp để có thể sinh con.

2.2. Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt 2022 có tốt không ? 

Nam và nữ sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. được gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yêu tố niên mệnh của con Kim, bố là Hỏa, mẹ là Kim như vậy :
 • Niên mệnh bố tương khắc với con => Đại hung
 • Niên mệnh con và mẹ không sinh cũng không khắc với nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá là : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Nhâm, của bố là Giáp, của mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can của mẹ và con là bình hòa => Bình
 • Điểm đánh giá là : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi con là Dần, bố là Tuất, mẹ là Tị như vậy :
 • Địa chi người bố và con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát
 • Địa chi mẹ và con phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) => Đại Hung
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
=>> Như vậy có thể thấy điểm sinh con năm 2022 của chồng 1994 Giáp Tuất và vợ Tân Tỵ 2001 đạt (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001  nếu sinh con năm 2022 không được hợp nhau lắm.

2.3. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão – con mèo, được gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Kim, bố là Hỏa, mẹ là Kim như vậy :
 • Niên mệnh của bố và con tương khắc với nhau => Đại hung
 • Niên mệnh con và mẹ không sinh không khắc => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên của con là Quý, bố là Giáp, mẹ là Tân . Như vậy:
 • Thiên can bố và con bình hòa với nhau => Bình
 • Thiên can mẹ và con bình hòa => Bình
 • => Đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Mão, của bố là Tuất, mẹ là Tị. Như vậy:
 • Địa chi của bố và con đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) => Cát
 • Địa chi giữa mẹ và con không xung cũng không hợp => Bình
 • =.> Điểm đánh giá xung hợp: 3/4 điểm
=> Như vậy có thể thấy năm 2023 là năm các chỉ số tương hợp Thiên Can, Đại chi của bố mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 có thể sinh con năm 2023.
Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt
Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt

2.4. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 sinh con năm 2024 có tốt không?

Tuổi nam nữ, sinh năm 2024 Giáp Thìn, tuổi con Rồng, được gọi là Phục Đầm Chi Lâm, nghĩa là Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Hỏa, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh con và bố không sinh cũng không khắc => Bình
 • Niên mệnh con và mẹ tương khắc => Tiểu hung
 • => Đánh giá điểm : 1/4 điểm
+ Xét yêu tố thiên can con là Giáp, bố là Giáp, mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can của bố và con bình hòa => Bình 
 • Thiên can của mẹ và con => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, bố là Tuất, mẹ là Tị. Như vậy:
 • Yếu tố địa chi bố mẹ con phạm Lục Xung (Thìn xung Tuất) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm
=>> Như vậy năm 2021 chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 nếu sinh con năm 2024 đạt (3/10 điểm), năm không được thuận lợi lắm.

2.5. Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt 2025 có tốt không?

Đứa trẻ sinh năm 2025 Ất Tỵ, con rắn, gọi là Xuất Huyệt Chi Xà tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niên mệnh con là Hỏa, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh bố và con không sinh không khắc => Bình
 • Niêm mệnh mẹ và con tương khắc, mệnh con bất lợi mệnh mẹ => Tiểu hung
 • => Điểm đánh giá : 1/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Ất, bố là Giáp, của mẹ là Tân. Như vậy:

 • Thiên can bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can của mẹ và con trực xung => Hung
 • Điểm đánh giá : 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Tị, bố là Tuất, mẹ là Tị. Như vậy:
 • Địa chi của con và bố không xung không hợp => Bình
 • Địa chi của mẹ và con không xung không hợp nhau => Bình
 • Điểm đánh giá : 2/4 điểm
=> Như vậy năm 2025 điểm sinh con của hai tuổi này là (3.5/10 điểm). Như vậy, chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm 2025 không được hợp lắm.

2.6. Chồng 1994 vợ Tân Tỵ 2001 sinh con năm 2026 có tốt không?

Tuổi nam và nữ sinh năm 2026 Bính Ngọ, tuổi con ngựa. được gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thủy, của bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh con và bố tương khắc, Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ và con tương sinh, mệnh mẹ lợi cho mệnh con => Đại cát
 • = > Điểm đánh giá là : 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can của con là Bính, của bố là Giáp, của mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can mẹ và con tương hợp với con => Cát
 • => Điểm đánh giá : 1.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Ngọ, bố là Tuất, mẹ là Tị. Như vậy:
 • Địa chi của bố và con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát
 • Điệ chị mẹ và con không xung không hợp => Bình
 • => Điểm đánh giá : 3/4 điểm
=>> Như vậy năm 2026 chỉ số tương hợp giữa các chỉ số điểm là (6.5/10 điểm). Như vậy có thế thấy chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm 2026 khá tốt.

2.7. Chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt, 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tuổi con dê, gọi là Thất Quần Chi Dương, có nghĩa là Dê lạc đàn Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Thủy, bố là Hỏa, mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh của con và bố tương khác => Tiểu hung
 • Niên mệnh của mẹ và con tương sin. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Điểm đánh giá : 2/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Đinh, bố là Giáp, Thiên can mẹ là Tân. Như vậy:
 • Thiên can bố và con Bình Hòa => Bình
 • Thiên can mẹ trực xung với thiên can của con vì Tân khắc Đinh => Hung
 • Điểm đánh giá : 0.5/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Mùi, bố là Tuất, mẹ là Tị. Như vậy:
 • Địa chi bố và con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Tuất – Mùi chống nhau) => Hung
 • Địa chi mẹ và con đạt Tứ Đức Hợp (Tị Mùi Tứ Đức Hợp) => Cát
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
=> Như vậy có thể thấy năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001 không hợp tuổi sinh con năm 2027.
Trên đây là những thông tin trả lời cho câu hỏi chồng 1994 vợ 2001 sinh con năm nào tốt nhất, chắc chắn các bạn đã tìm được câu trả lời cho mình. Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2028(6/10 điểm), 2029(7.5/10 điểm), 2036(6/10 điểm), 2037(6/10 điểm).

to top