Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm nào tốt

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm nào tốt. Xem tuổi sinh con của chồng 1992 vợ 1993 để biết đâu là năm phù hợp giúp cả gia đình có được nhiều phúc khí, cuộc sống ấm êm, phát triển bền vững. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của phong thủy

1. Thông tin tuổi chồng 1992 vợ 1993

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1992 1993
Can chi Nhâm Thân Quý Dậu
Niên mệnh Kiếm Phong Kim Kiếm Phong Kim
Cung mệnh Cấn Cấn

2. Chồng 1992 vợ 1993 Quý Dậu sinh con năm nào tốt

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm nào tốt
Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm nào tốt

2.1. Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2021 được không

Đứa trẻ sinh năm 2021 Tân Sửu – con Trâu . Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

+ Niên Mệnh bố là Thổ, con là Kim, Mẹ là Kim như vậy 

 • Niêm nệnh con tương sinh với Bố mệnh con làm lợi cho bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh con tương sinh với Mẹ Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • => Điểm đánh giá là : 3/4 điểm

+ Thiên can con là Tân, thiên can người bố Nhâm, thiên can người mẹ là Quý. Như vậy:

 • Thiên can người bố bình hòa với thiên can người concon => Bình
 • Thiên can của mẹ và con bình hòa => Bình
 • => Đánh giá điểm là 1/2 điểm
+ Địa chi người con là Sửu, bố là Thân, mẹ là Dậu như vậy
 • Địa chi của bố và con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • => Đánh giá điểm là 3/4 điểm
Như vậy năm 2021 hai tuổi chồng 1992 vợ 1993 nếu sinh con đạt điểm khá tốt (7/10 điểm)

2.2. Chồng Nhâm Thân 1992 và vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm 2022 được không ?

Em bé sinh năm 2022 Nhâm Dần tuổi con hổ. Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Kim. Như vậy:
 • Niên mệnh của con và bố không sinh không khắc => Bình
 • Niên mệnh con và mẹ không sinh không khắc => Bình
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
+ Thiên can con là Nhâm, của bố là Nhâm, của mẹ là Quý. Như vậy:
 • Thiên can của bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can của mẹ và con bình hòa =>Bình
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 1/2 điểm

+ Địa chi của con là Dần, bố là Thân, mẹ là Dậu như vậy 

 • Địa chi của bố và con phạm Lục Xung (Dần xung Thân), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau) => Hung
 • Địa chi của mẹ và con phạm Tứ Tuyệt (Dậu tuyệt Dần) => Hung
 • => Đánh giá điểm : 0/4 điểm
Như vậy có thể thấy năm 2022 xét về các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2022 không tốt lắm.

2.3. Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, con mèo, được gọi là Quá Lâm Chi Mão, Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

+ Xét yêu tố niên mệnh của con là Kim, của bố là Kim, mệnh của mẹ là Kim: như vậy:

 • Niên mệnh con và và bố không sinh không khắc => Bình
 • Niên mệnh con và của mẹ không sinh không khắc => Bình
 • => Điểm đánh giá : 2/4 điểm
+ Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Quý. Như vậy:
 • Thiên can người bố và con bình hòa với nhau => Bình
 • Thiên can người mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • => Đánh giá điểm : 1/2 điểm
+ Địa chi của con là Mão, của bố là Thân, mẹ là Dậu như vậy
 • Địa chi của bố và con phạm Tứ Tuyệt (Thân tuyệt Mão) => Hung
 • Địa chi của Mẹ và con phạm Lục Xung ( Mão xung Dậu ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • => Đánh giá điểm : 0/4 điểm
Như vậy năm 2023 là xét về các yếu tố tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ khá thấp => Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

2.4. Chồng Nhâm Thân 1992 vợ 1993 Quý Dậu sinh con năm nào tốt 2024 được không

Nam nữ sinh năm 2024 Giáp Thìn, con Rồng, thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Xem tuổi sinh con
Xem tuổi sinh con

+ Xét yếu tố niên mệnh của con là Hỏa, bố là Kim, mẹ là Kim. Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với bố, Mệnh con bất lợi cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh của con tương khắc với Mẹ. Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • => Điểm đánh giá : 0/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên Can của con là Giáp, bố là Nhâm, mẹ là Quý. Như vậy:
 • Thiên can người bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can mẹ và con Bình Hòa  => Bình
 • => Đánh giá điểm : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Thìn, bố là Thân, mẹ là Dậu. Như vậy:
 • Địa chi người bố và con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Địa chi của mẹ và con đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) => Cát
 • => Đánh giá điểm : 4/4 điểm
Như vậy năm 2024 tuổi vợ chồng 1992 1993 nếu sinh con sẽ đạt điểm mức trung bình (5/10 điểm).

2.5. Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm 2025 có tốt không?

Em bé ính năm 2025 Ất Tỵ con rắn, thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

+ Xét yếu tố niêm mệnh của con là Hỏa, của bố là Kim, mẹ là Kim : Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với bố. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh con tương khác với mẹ Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ => Tiểu hung
 • => Điểm đánh giá : 0/4 điểm

+ Xét yếu tố thiên can của con là Ất, bố là Nhâm mẹ là Quý :Như vậy:

 • Thiên can của bố và con bình hòa => Bình
 • Thiên can mẹ và con Bình Hòa => Bình
 • => Đánh giá điểm : 1/2 điểm
+ Xét yếu tố địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Dậu. Như vậy:
 • Địa chi của Bố và con đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), hung. Nên Cát – hung trung hòa => Bình
 • Địa chi của mẹ và con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
 • => Đánh giá điểm : 3/4 điểm
Như vậy Chồng 1992 vợ 1993 Quý Dậu nếu sinh con năm 2025 không hơp lắm vì chỉ đạt (4/10 điểm).

2.6. Xem tuổi Chồng 1992 Nhâm Thân vợ 1993 Quý Dậu sinh con năm 2026 có tốt không

+ Khi xem xét các yêu tố Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Kim.

 •  => Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 4/4 điểm
+ Xét yếu tố thiên can con là Bính, Của bố là Nhâm mẹ là Quý : Như vậy:
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm
+ Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Dậu. Như vậy:
 • = > Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm
=> Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 có thể sinh con năm 2026.

2.7. Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

+ Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Kim. Như vậy:
 • => Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 4/4 điểm
+ Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Quý. Như vậy:
 • => Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
+ Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Dậu. Như vậy:
 • => Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Như vậy năm 2027 khi xem tuổi sinh con nhận thấy chồng chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 hợp tuổi sinh con năm 2027. đạt 7/10 điểm khá tốt

Như vậy sau khi xem xét chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm nào tốt thì ta có thể tìm ra một vài năm hợp tuổi sinh con cụ thể như sau 2020(6.5/10 điểm), 2028(6/10 điểm), 2034(6/10 điểm), 2035(6/10 điểm). Cùng với những năm được phân tích hợp tuổi ở trên ta sẽ có những năm mà chồng 1992 vợ 1993 sinh con hợ nhất.

to top